Minder Grondrisico.nl

Evaluatie Ruimte voor de Rivier

Het programma Ruimte voor de Rivier heeft er in de periode 2007-2019 voor gezorgd dat verschillende maatregelen zijn getroffen waarmee de veiligheid tegen overstromingen is vergroot. Daarnaast hebben de maatregelen een bijdrage geleverd aan de verbetering van ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied.

Een groot aantal overheidspartijen hebben het programma samen uitgevoerd. De samenhang is bewaard door het Programmabureau Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Het Kenniscluster Grond heeft twee evaluaties uitgevoerd van risico’s bij grondverzet. De rapportages hiervan kun je downloaden.

  1. Evaluatie fase 1: een evaluatie van kosten- en risicobeheersing (2013)
  2. Evaluatie fase 2: Kosten- en risicobeheersing: lessons learned (2016)

 

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers