Minder Grondrisico.nl

Disclaimer

Partijen die deze website hebben gebouwd en de inhoud daarvan hebben samengesteld aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de verstrekte informatie en gegevens. Dit geldt voor de inhoud van documenten die beschikbaar worden gesteld alsook voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen. Betrokken partijen die de website hebben gebouwd en de inhoud daarvan hebben samengesteld, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen met en schadelijke gevolgen van het gebruik van de informatie, gegevens en documenten.

Partijen die de website hebben gebouwd en de inhoud daarvan hebben samengesteld, pretenderen niet dat de inhoud alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt en actueel is. Soms is er sprake van een koppeling met externe sites waarover betrokkenen geen zeggenschap hebben en geen verantwoordelijk voor dragen.

Voor professioneel of rechtskundig advies wordt gebruikers van de website geadviseerd zich te laten adviseren door deskundigen.

Op de website wordt verwezen naar externe websites of documenten die elders beschikbaar zijn. Rechten, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en beeldmateriaal, blijven te allen tijde voorbehouden aan de eigenaren van de externe websites.

Bij het opstellen van de inhoud van de website zijn diverse partijen betrokken waaronder medewerkers van Rijkswaterstaat. Dit betekent niet dat gebruikmaking van de aangeboden informatie garandeert dat daarmee wordt voldaan aan algemene of projectspecifieke eisen die Rijkswaterstaat stelt in (de aanbesteding van) contracten.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers