Minder Grondrisico.nl

Gereedschappen

Allocatie van risico’s op basis van een grondbalans

De gekozen contractvorm, het contract, de UAV-GC en  afgesproken risico-allocatie bepalen uiteindelijk de wijze van verrekening van de afwijkingen. Beschreven wordt een werkwijze voor het delen van het risico op afwijkende kwaliteit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uitgangspunt is een gedeeld beeld van de referentie op basis van een grondbalans.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers