Minder Grondrisico.nl

Onderhoud & beheer

Bodeminformatie blijft op orde

Bodeminformatie dient na de afronding van een project beschikbaar te blijven. Voor een groot deel voorziet de Basisregistratie Ondergrond (BRO) hier al in. Onderdelen uit het opleverdossier (areaalgegevens) zijn bij de BRO beschikbaar en op te vragen.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers