Minder Grondrisico.nl

Aanbesteding

Bodemkennis inbrengen in aanbestedingsteam opdrachtgever

Als bij een aanbesteding bodemkwaliteit en grondverzet een belangrijke rol speelt, is het van belang om hier experts bij te betrekken:

 • Kennis over actuele wet- en regelgeving en de interpretatie ervan voor grondverzet en de toepassing van grond.
 • Interpretatie van bodemdata, knelpunten en daaruit voortvloeiende risico’s en beheersmaatregelen.
 • Kennis over de inzet van verschillende ‘gereedschappen’ die in de tenderfase kunnen worden ingezet ten behoeve van beheersing van grondrisico’s:
  • Risico’s kwantificeren.
  • Beoordelen grondstromenvisie inschrijvers.
  • Beoordelen risicobeheer als BPKV-criterium.
  • Zoeken naar evenwichtige risicoverdeling en allocatie.
  • Onnodig inflexibele ontwerpeisen identificeren en mogelijkheden creëren om toepassingsmogelijkheden voor vrijkomende grond te maximaliseren en daarmee risico’s te beperken en duurzaamheid te verhogen.

Wij adviseren om de experts met kennis van grondzaken, die in de planfase betrokken zijn geweest, op te nemen in het aanbestedingsteam. Overdracht van kennis is van groot belang. Hierbij kan het ‘begeleidend document bodemdata’ een belangrijke rol vervullen. [Begeleidend document bodemdata]

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers