Minder Grondrisico.nl

Afstemmingsfase

Gunning en afronden contract

Na de eventuele afstemming met de partij aan wie het werk voorlopig is gegund, vindt de definitieve gunning plaats en wordt het contract opgemaakt. Voor het grondverzet zijn belangrijke contractdocumenten/bepalingen:

  • Bodeminformatie en het begeleidend document bodemdata. [Begeleidend document bodemdata]
  • Document waarin is beschreven hoe de opdrachtnemer dient om te gaan met vrijkomende grond.
  • Stukken met betrekking tot grondrisico’s die de inschrijver ten behoeve van zijn inschrijving heeft ingediend: grondstromen- en uitvoeringsplan, risicoregister en risicobeheerplan. [Risicoregister] , [Grondstromenplan en -visie]
  • BPKV-beloftes die in het contract dienen te worden vastgelegd. [Grondrisico’s en BPKV]
Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers