Minder Grondrisico.nl

Afstemmingsfase

Externe check uitvoeringsaspecten

In de vorige stap heeft afstemming plaatsgevonden met de inschrijver aan wie het werk voorlopig is gegund. Het grondstromenplan en uitvoeringsplan zijn daarmee verduidelijkt. Het is belangrijk de uitgangspunten met betrekking tot grondgerelateerde zaken vervolgens te controleren bij:

  • Grondeigenaren: het is mogelijk dat een uitvoeringsmethode de verwerving van percelen vereist of dat er afspraken gemaakt dienen te worden over tijdelijk gebruik ervan.
  • Bevoegd gezag: een inschrijver kan een interpretatie geven aan een wets- of beleidsregel die moet worden getoetst. Denk hierbij aan de zogenaamde ‘op en nabij regel’ uit het Besluit bodemkwaliteit, die hergebruik van vrijkomende grond in de nabijheid van de plaats van vrijkomen regelt. Bij inrichting conform een grootschalige bodemtoepassing is afstemming ook gewenst. Deze zaken kunnen worden besproken in een eerder ingestelde ‘werkgroep bevoegd gezag’. [Afstemming met bevoegd gezag]
  • Omgeving: een voorgestelde werkwijze kan conflicten oproepen bij relevante stakeholders. Voorbeelden: het langdurig gebruik van gronddepots, hinder door transportbewegingen.

Naar aanleiding van de externe check op de uitvoeringsaspecten na een gunning kan het contract en/of de voorgestelde werkwijze dienen te worden aangepast.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers