Minder Grondrisico.nl

Opleveringsfase

Plan terreinbeheer

Het is mogelijk dat bij een project verontreinigde grond is achtergebleven. In sommige gevallen is na het ontgraven de kwaliteit van de nieuwe waterbodem slechter dan voor het ontgraven.

Het is mogelijk om in het beheersplan gebruiksbeperkingen of een monitoringverplichting (bijvoorbeeld bij inrichting conform een grootschalige bodemtoepassing) op te nemen. Het beheersplan wordt in het opleverdossier opgenomen.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers