Gereedschap G1 Risicoregister

Gepubliceerd 14 juni 2021

Dit overzicht van grondgerelateerde risico’s dient als gezamenlijk uitgangspunt bij het beheersen van risico’s vanaf de initiatieffase tot en met de beheerfase van projecten. Opdrachtgevers en opdrachtnemers (voor gunning: inschrijvers of gegadigden) kunnen op basis van deze lijst gezamenlijk risico’s beheersen.

In het overzicht worden per fase de meest relevante risico’s beschreven. Aan de orde komen: ongewenste gebeurtenissen (het ‘risico’), oorzaken en mogelijke gevolgen en potentiële beheersmaatregelen.