Informatie op deze website

Laatste nieuws en laatste artikelen:
scroll naar beneden

Minder Grondrisico bij werken met grond, door georganiseerd samenwerken in de keten

533032 strook

Deze website biedt ondersteuning bij beheersing van risico's in projecten met grondverzet. Zodat ook kansen en innovaties in grip blijven. De geboden informatie is relevant voor zowel medewerkers van opdrachtgevers als marktpartijen die projecten uitvoeren of overwegen dat te gaan doen. Ongeacht hun rol (verantwoordelijk voor contract, omgevingsmanagement, risicomanagement of de techniek), biedt deze website informatie die kan bijdragen aan het beheersen van risico's uit grond, bodem en grondverzet.

Tijdige helderheid door grondrisico’s in processen verankeren

Vertegenwoordigers van overheid en marktpartijen hebben ervaren dat grond en de ondergrond een oorzaak kan zijn van risico in het gehele bouwproces. In gezamenlijke werkgroepen pakken zij de risicobeheersing ter hand. Een aantal artikelen en  'gereedschappen' zijn al ontwikkeld, die in 'stappenplannen' bij kunnen dragen aan het beheersen van grondgerelateerde risico's. Samen, en met uw bijdragen, kunnen deze risico's bespreekbaar, berekenbaar en beheerst worden.


Laatste Nieuws vanuit de werkgroep

Nieuwe onderwerpen in de werkgroepen

K20D8228 (Aangepast)

Actualiteiten hebben geleid tot de samenspraak binnen MinderGrondrisico op een aantal onderhanden onderwerpen. U kunt daarover binnenkort nieuwe bijdragen verwachten op deze website :

  • circulariteit bij grondverzet
  • toepassen van reststromen grond in werken
  • gebruik van gebiedseigen grond

Als u hieraan wilt bijdragen of andere aspecten wilt aandragen, gebruik dan graag ons contactformulier of emailadres

Laatste Artikelen MinderGrondrisico

Bijzondere aspecten op een rij gezet

Alle artikelen