Minder Grondrisico.nl

Minder grondrisico’s door samenwerken

Welkom

Deze website biedt ondersteuning bij een effectieve beheersing van risico's in projecten met het nodige grondverzet.

lees meer

Stappenplan

Alle processtappen in een project waarin risicobeheer aan de orde is, zijn onderverdeeld in 7 projectfases.

Gereedschappen

Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben samen tools ontwikkeld die helpen bij het beheersen van grondrisico’s.

Risicobeheersing beperkt zich niet tot de voorbereiding of uitvoering van een project, maar strekt zich uit van initiatief- tot beheerfase. De processtappen in risicobeheer zijn in 7 fases uitgewerkt. Iedere stap betreft een specifiek moment in een project. De stappen in de planfase zijn generiek bruikbaar, ongeacht de contractvorm die in een later stadium wordt gekozen. De stappen tot uitvoering lenen zich uitstekend voor Design & Construct projecten (D&C) die op basis van UAV-GC worden gecontracteerd. Ook bieden ze nuttige informatie voor andere contractvormen.

lees meer

Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben samen verschillende gereedschappen ontwikkeld die ondersteuning bieden bij een gezamenlijke beheersing van grondgerelateerde risico’s in projecten. De gereedschappen zijn inzetbaar in de planfase, voorbereiding van de aanbesteding, aanbestedingsfase en tijdens de uitvoering van projecten. In de gereedschappen krijgt samenwerking en wisselwerking tussen opdrachtgever en inschrijver/opdrachtnemer een belangrijke rol. Dit vormt een belangrijke succesfactor.

lees meer
“Stel je kwetsbaar op en wees oprecht nieuwsgiering naar de ander om hen te begrijpen, neem niet alles aan.”
Frank Melten – Rijkswaterstaat
Frank Melten – Rijkswaterstaat

Feedback

Heeft u suggesties of reacties op deze applicatie?Reageer
Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers