Gereedschap G2 Risicogestuurd onderzoek

Gepubliceerd 14 juni 2021

Risicogestuurd bodemonderzoek is specifiek gericht op het voldoende beperken van grondrisico’s. Het kan verder gaan dan vanuit wet- en regelgeving verplicht onderzoek.

Risicogestuurd onderzoek kan zich richten op een veelheid van issues, zoals draagkracht van de bodem, chemische kwaliteit, kabels en leidingen, archeologie en veiligheid bij graven. Ontwikkelingen worden kort geschetst en tips en verwijzingen naar interessante websites worden gegeven.