Gereedschap G3 Duiden van bodemdata

Gepubliceerd 14 juni 2021

Vanuit de markt is er nadrukkelijk behoefte aan een helder en duidelijk begeleidend document waarin duiding plaatsvindt van bodemdata die in een aanbesteding wordt overhandigd aan inschrijvers. Op deze gegevens baseert een inschrijver zijn prijs.

De verstrekte inhoudsopgave agendeert de onderwerpen die in zo’n document aan de orde moeten komen. Het document is tevens een voorzet voor omgaan met onzekerheden.