Gereedschap G4 Robuuste plannen

Gepubliceerd 14 juni 2021

In de praktijk komt het regelmatig voor dat grondeigenschappen anders zijn dan verwacht. De kans dat deze gebeurtenis zich voordoet, kan worden beperkt door grondig onderzoek vooraf. De gevolgen van dit risico kunnen worden beperkt door het maken van robuuste plannen met voldoende ruimte voor toepassing van vrijkomende materialen wanneer sprake is van mindere kwaliteit. Biedt letterlijk meer ruimte, stel geen onnodige eisen aan het gebruik van materialen en zet geen onnodige tijdsdruk op de uitvoering. Verschillende illustratieve voorbeelden en tips worden gegeven.