Gereedschap G5 Beheersing grondrisico’s en contractvorm

Gepubliceerd 14 juni 2021

Een zeer groot deel van grotere projecten betreft geïntegreerde contracten op basis van D&C. Deze contractvormen, met de UAV-GC als administratief kader, zouden zich beter lenen voor complexe ontwerpopgaven waarbij je de markt nodig hebt om mee te denken dan de RAW/UAV2012. Voor wat betreft het toprisico ‘afwijkende kwaliteit’ is van belang dat volgens de UAV-GC een opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de volledigheid van bodemdata en het ontwerp afstemt op de bodemgesteldheid waarmee zijn uitvoeringskennis kan worden ingezet.