Gereedschap G6 Risicoverdeling

Gepubliceerd 14 juni 2021

De gekozen contractvorm, het contract, de UAV-GC en  afgesproken risico-allocatie bepalen uiteindelijk de wijze van verrekening van de afwijkingen. Beschreven wordt een werkwijze voor het delen van het risico op afwijkende kwaliteit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uitgangspunt is een gedeeld beeld van de referentie op basis van een grondbalans.