Gereedschap G7 Grondrisico’s en Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding

Gepubliceerd 14 juni 2021

In de aanbesteding kan worden gestuurd op de beheersing van grondrisico’s door in de keuze van de meest geschikte marktpartij hier rekening mee te houden. Dit houdt in dat in het gunningscriterium ‘Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding’ (BPKV) het aspect kwaliteit (mede) wordt gericht op de beheersing van grondrisico’s.

Een visie op het gebruik van BPKV ten behoeve van grondrisico’s, enkele voorbeelden van toepassing en een procesmodel voor de beoordeling van de naleving van BPKV-beloftes worden geschetst.