Gereedschap G8 Grondstromenvisie

Gepubliceerd 14 juni 2021

Een van de belangrijkste beheersmaatregelen voor grondrisico’s is het contracteren van een deskundige en gedreven opdrachtnemer die zich samen met de opdrachtgever inzet voor risicobeheer. Hoe selecteer je als opdrachtgever een opdrachtnemer? De aanbestedende dienst kan inschrijvers vragen aan te geven welke grondgerelateerde risico’s zij opmerken, hoe zij omgaan met grondstromen in het project en de uitvoering zien.

Een grondstromenplan en uitvoeringsvisie kunnen een helder uitgangspunt vormen voor de verrekening van kosten wanneer tijdens de uitvoering blijkt dat bodemkwaliteit afwijkt dan voor en tijdens de aanbesteding verwacht.