Gereedschap G9 Concretiseringsfase

Gepubliceerd 14 juni 2021

Een effectief middel om vóór de gunningsbeslissing de risico’s, beheersing en verdeling van mogelijke gevolgen te bespreken, is afstemming tussen opdrachtgever en inschrijvers.  Beschouw dit als een soort concretisering van de aanbieding waarbij ook grondrisico’s aan de orde komen. Hiermee wordt niet bedoeld de concretiseringsfase in een Best Value Procurement (BVP) aanbestedingsvorm.