Nieuwe website

Gepubliceerd 31 mei 2021

De website van MinderGrondrisico wordt nu gehost door Rijkswaterstaat. De stijl volgt nu de Rijksstijl voor websites. De inhoud bleef hetzelfde en is en wordt steeds gevoed door de werkgroepen van MinderGrondrisico.

Met deze website willen wij ondersteuning bieden bij de risicobeheersing in projecten met grondverzet. De geboden informatie is relevant voor zowel medewerkers van opdrachtgevers als marktpartijen die projecten uitvoeren of overwegen te gaan doen. Ongeacht uw rol (verantwoordelijk voor contract, omgevingsmanagement, risicomanagement of de techniek) biedt deze website informatie die kan bijdragen aan het beheersen van risico's.

De webapplicatie is ontwikkeld door enkele werkgroepen met medewerkers van Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van marktpartijen die zijn georganiseerd in Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers. De deelnemende marktpartijen hebben veelal een bijdrage geleverd aan het programma Ruimte voor de Rivier. Daarin hebben zij ervaren dat grond een oorzaak is van veel risico's.