Stap 33 -Plan terreinbeheer

Beheer en gebruik van de nieuwe ondergrond

Het is mogelijk dat bij een project verontreinigde grond is achtergebleven. In sommige gevallen is na het ontgraven de kwaliteit van de nieuwe waterbodem slechter dan voor het ontgraven.

Het is mogelijk om in het beheersplan gebruiksbeperkingen of een monitoringverplichting (bijvoorbeeld bij inrichting volgens een grootschalige bodemtoepassing) op te nemen. Het beheersplan wordt in het opleverdossier opgenomen.

Terreinbeheer

Koppeling tussen areaaldata (bodemkwaliteiten)  en toekomstige gebruiksmogelijkheden.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase6-1-400x275 (klein)

Fase 6 - Oplevering