Stap 35 - Bodemdata blijft op orde

Beschikbaarheid van opleverdata

Bodeminformatie dient na de afronding van een project beschikbaar te blijven. Voor een groot deel voorziet de Basisregistratie Ondergrond (BRO) hier al in. Onderdelen uit het opleverdossier (areaalgegevens) zijn bij de BRO beschikbaar en op te vragen.

Ga naar stappen in deze fase7

Areaaldata

Opleverdata en na uitvoering opgeschoonde eerdere bodemgegevens moeten bereikbaar opgeslagen worden, zowel bij BRO als bij de beherende instanties, en soms ook bij het bevoegd (milieu)gezag.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase7-400x275 (klein)

Fase 7- Onderhoud en beheer