UAVgc 2020 over grondrisico

Gepubliceerd 5 januari 2022

In het concept voor de nieuwe UAVgc 2020 wordt de Opdrachtnemer in beginsel verantwoordelijk voor de inschatting van de bestaande toestand, tenzij hij aantoont dat zijn inschatting zorgvuldig en deskundig was.

Dat is te gemakkelijk omgaan met risico's, die daardoor niet meer beheersbaar zijn. Het is immers de Opdrachtgever die het terrein ter beschikking stelt waarbij de Opdrachtnemer niet precontractueel al “onder de grond” kan kijken.  Beheersing van risico's kan niet in contractvoorwaarden worden opgelost. Het is een manier van werken. Dat doe je samen en met ontdekken van mogelijke "gaten" of gevolgen in de data. Op basis van ervaringen Ruimte voor de Rivier concludeerden RWS, waterschappen en markt dat al, zoals beschreven in onze [Stap 17 Beoordelen bodemdata door inschrijvers]

Van een juridische bron: Dit artikel 13 dwingt bouwpartijen juist om de bodemaspecten voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst goed in kaart te brengen en daar ook een visie op te formuleren. Ook geeft een uitgeschreven artikel meer houvast in geval van een geschil.

Zie ook:
UAVGC 20055
Discussie op LinkedIn