Stap 17 - Beoordelen bodemdata door inschrijvers

Beoordelen bodemdata door inschrijvers

Inschrijvers zullen beschikbare informatie beoordelen om de inschrijfsom te bepalen. Als de bodem voldoende draagkrachtig en stabiel is om op te bouwen, is grondverbetering niet nodig. Als schone grond vrijkomt en kan worden toegepast in hetzelfde werk, hangt er een ander prijskaartje aan dan wanneer sterk verontreinigde grond vrijkomt die tegen hoge kosten moet worden gestort. Door gebrek aan tijd is het niet altijd mogelijk om een diepgaande evaluatie uit te voeren.

Wat te doen bij onjuistheden of tegenstrijdigheden, informatietekort

Onduidelijkheden

Het kan zijn dat een opdrachtnemer onjuistheden en/of tegenstrijdigheden constateert in de ter beschikking gestelde data. Op een inschrijver (de précontractuele fase) rust geen waarschuwingsplicht gebaseerd op voorwaarden zoals de UAV-GC 2005. Tijdens de précontractuele fase rust op de inschrijver wel de waarschuwingsplicht die volgt uit het Burgerlijk Wetboek.

Onjuistheid van bodemeigenschappen is een lastig begrip. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor 'juistheid' van bodemdata. Risico's als gevolg van onjuistheid van bodemdata kunnen niet bij opdrachtnemers worden neergelegd, omdat zij deze niet kunnen beheersen.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase3-400x275 (klein)

Fase 3 - Aanbesteding