Stap 24 - Gunning en afronden contract

Grondrisico's in contract

Na de eventuele afstemming met de partij aan wie het werk voorlopig is gegund, vindt de definitieve gunning plaats en wordt het contract opgemaakt.

Voor het grondverzet belangrijke contractdocumenten/bepalingen:

  • Bodeminformatie en het begeleidend document bodemdata.
  • Document waarin is beschreven hoe de opdrachtnemer dient om te gaan met vrijkomende grond.
  • Stukken over grondrisico's die de inschrijver voor zijn inschrijving heeft ingediend: grondstromen- en uitvoeringsplan, risicoregister en risicobeheerplan.
  • BPKV-beloftes die in het contract moeten te worden vastgelegd.
fase4-400x275 (klein)

Fase 4 - Afstemming