Stap 23 - Check uitvoeringsaspecten

Externe check uitvoeringsaspecten

In de vorige stap heeft afstemming plaatsgevonden met de inschrijver aan wie het werk voorlopig is gegund. Het grondstromenplan en uitvoeringsplan zijn daarmee verduidelijkt. Het is belangrijk om de uitgangspunten bij grondgerelateerde zaken vervolgens te controleren.

Externe grondrisico's controleren

  • Grondeigenaren: het is mogelijk dat een uitvoeringsmethode de verwerving van percelen vereist of dat er afspraken gemaakt moeten worden over tijdelijk gebruik ervan.
  • Bevoegd gezag: een inschrijver kan een interpretatie geven aan een wets- of beleidsregel die moet worden getoetst. Denk hierbij aan de zogenaamde 'op en nabij regel' uit het Besluit bodemkwaliteit, die hergebruik van vrijkomende grond in de nabijheid van de plaats van vrijkomen regelt. Bij inrichting volgens een grootschalige bodemtoepassing is afstemming ook gewenst. Deze zaken kunnen worden besproken in een eerder ingestelde 'werkgroep bevoegd gezag'.
  • Omgeving: een voorgestelde werkwijze kan conflicten oproepen bij relevante stakeholders. Voorbeelden: het langdurig gebruik van gronddepots, hinder door transportbewegingen.
  • Toepassen van hergebruik grond: certificering, productiecontrole, toepassingsvoorwaarden.

Naar aanleiding van de externe check op de uitvoeringsaspecten na een gunning kan het nodig zijn contract en/of de voorgestelde werkwijze aan te passen.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase4-400x275 (klein)

Fase 4 - Afstemming