Wie is MinderGrondrisico

Bouwpartners hebben elkaar nodig

Bij veel bouwprojecten wordt grond verzet, afgevoerd of aangevoerd. Maar ook de ongeroerde grond is voor de bouw van belang, voor stabiliteit en leefomgeving.  Daarbij kunnen risico's onbekend blijven, of niet helder zijn onderzocht, of zelfs aan bouwpartijen overgedragen. Het is daarom dat MinderGrondrisico een gespreksplatform vormt van een aantal bouwpartijen. In de basis is dat Rijkswaterstaat als een van de grotere opdrachtgevers in de bouw, in gesprek met uitvoerende bouwbedrijven, vertegenwoordigd in de branche-organisaties Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers. Hier sluiten andere  bouwpartijen aan. Ook bij adviesbureaus, ingenieursbureaus, kennisinstellingen en grondonderzoekers is veel kennis aanwezig, die in MinderGrondrisico ook wordt gebruikt. En ook weer aan hen wordt aangedragen. Maar in uitvoeringscontracten komen grondrisico's tot uiting, die niemand anders draagt dan in het samenstel van  opdrachtgevers en uitvoerende bouwpartijen. Uiteindelijk zullen zij de risico's samen moeten beheersen. Vanuit die gezamenlijke ervaringen en kennis vormt MinderGrondrisico een gespreksmogelijkheid en een kennis-bibliotheek.