Onze visie op samenwerken

Onze visie op samenwerken in de beheersing van grondrisico’s

Tijdens de projecten van Ruimte voor de Rivier is gebleken dat grondgerelateerde risico’s goed moeten worden beheerst. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is daarbij erg belangrijk.

In deze website ligt de nadruk op de instrumentele kant van samenwerken; het inzetten van de ontwikkelde gereedschappen door opdrachtnemer en/of opdrachtgever en risicoallocatie. Samenwerken gaat echter verder dan deze instrumentele kant.

Binnen een goede samenwerking is er namelijk ook aandacht nodig voor de intermenselijke kant. Volgens de werkgroepen die aan deze website hebben gewerkt, vraagt het tot stand brengen én in stand houden van een goede samenwerking ten behoeve van de beheersing van grondrisico’s ten minste om de volgende ingrediënten:

  • Opdrachtgever en opdrachtnemer investeren in een goede samenwerking (contact is minstens zo belangrijk als contract) in ontwerpfase en uitvoeringsfase. Waarbij de samenwerking een terugkerend onderwerp is in het periodiek overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
  • Doelstellingen en taakverdeling zijn vanaf het begin expliciet gemaakt.
  • Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben respect voor elkaars kwaliteiten en vakmanschap, handelen daarnaar en delen individuele of gezamenlijke successen met trots.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer begrijpen elkaars belangen en houden daar rekening mee in hun eigen handelen.
  • Opdrachtgever en opdrachtnemer delen informatie over risico’s open met elkaar en ondersteunen elkaar (pro-)actief bij het beheersen van de risico’s. Samen preventief optreden is beter dan dat een partij na het optreden van een risico correctief moet handelen.

Over samenwerken in de praktijk is de laatste jaren veel geschreven. In bijgaand document zijn enkele publicaties over dit onderwerp samengevat.

Meer informatie over samenwerken