Stap 18 - Inlichtingen op aanbesteding

Inlichtingen

Tijdens de aanbesteding van een project worden vragen gesteld die de aanbesteder moet beantwoorden.

Besteed aandacht aan vragen en antwoorden

Vragen over grond

Vragen kunnen gaan over:

  • Beschikbare data: juistheid, omgaan met eventuele tegenstrijdigheden en relevante kennisleemtes.
  • Verzoek tot ter beschikking stellen en/of verzamelen van ontbrekende informatie door (risicogestuurd) onderzoek.
  • Aanbestedingsprocedure.
  • Aanbestedingsdocumenten.
    Toelichting op selectie- en gunningscriteria.
  • Aanpassing van risico-allocatie/-verdeling: op de UAV-GC gebaseerd of een in de aanbestedingsleidraad aangekondigde afwijking daarvan.
  • Geformuleerde eisen (vraagspecificatie eisen en proces).

Inschrijvers mogen vragen om de beantwoording van specifiek genoemde vragen individueel te ontvangen.

Vragen en antwoorden moeten bij inlichtingen de nodige diepgang te krijgen. Als gestelde vragen daar niet aan voldoen kan de opdrachtgever daar navraag naar doen. Het status van het document bodemdata over het risicoprofiel van de bodeminformatie moet duidelijk zijn. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor inschrijvers.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase3-400x275 (klein)

Fase 3 - Aanbesteding