Stap 1 - Uitvoeren historische onderzoeken

Vooronderzoek

Een historisch onderzoek zorgt voor een goede eerste indruk over de haalbaarheid van een project. De scope van een historisch onderzoek kan breed zijn. Voor het uitvoeren en rapporteren van bodemonderzoek zijn NEN-normen en -protocollen opgesteld.

Strategie bodemonderzoek

Tijdens dit vooronderzoek is het belangrijk om genoeg waardevolle achtergrondinformatie over het plangebied te verzamelen en de haalbaarheid van een plan te verkennen. Zodat een strategie kan worden gemaakt om een bodemonderzoek of -verkenning uit te voeren.

Een historisch onderzoek dat uitgevoerd wordt volgens de normen kan in een later stadium ook voor andere doeleinden een goede basis vormen. Bijvoorbeeld voor het nemen van besluiten in het kader van vergunningskwesties (Waterwet) en het toepassen van vrijkomende grond of bagger waarvoor erkende bewijsmiddelen nodig zijn. Het gaat nu toch in de eerste plaats om het in beeld brengen en beperken van risico's. Expertise op dat vlak verdient zichzelf wel terug!

Fase 1 - Planfase