Stap 4 - Opstellen risicodossier en inbedden

Risicodossier

Een risicodossier bevat de tegenvallende milieuhygiënische kwaliteit ('vervuiling') en andere issues die een beheerste uitvoering van het project in de weg kunnen staan. De issues uit het dossier kunnen tot onverwachte en ongewenste kostenverhoging leiden in de realisatie van het project.

Risico-inventarisatie en beheersmaatregelen

Risicogestuurd werken betekent het toepassen van zes onderscheidende fases in bestaande werkprocessen. Bij het opstellen van het risicodossier is het van belang om fase 1 tot en met 3 te doorlopen met een 'quick scan': bepalen van doelen, identificeren en prioriteren van risico's.

Beschrijf in het risicodossier het volgende:

 • Onvoorziene en/of ongewenste gebeurtenissen die tot ongewenste gevolgen kunnen leiden. Zie ook de download Risicoregister.
 • Eerste kwantificering van de kans van optreden en de omvang van de gevolgen (tijd, geld, kwaliteit).
 • Beheersmaatregelen die in de verschillende fases aan de orde komen voordat de inhoudelijke marktbetrokkenheid aan de orde is.
 • 'Eigenaar' van het risico en de datum waarop de beheersmaatregelen moeten zijn getroffen.
 • Afhankelijk van project een % reservering voor blinde risico's.

Neem de volgende beheersmaatregelen (zie risicoregister) hierin op:

 • Risicogestuurd onderzoek, waarmee door beter inzicht risico's (onzekerheid over bodemkwaliteit en eigenschappen) worden gereduceerd. Zie ook de download Risicogestuurd onderzoek.
 • Verbeteren van het plan, waarmee de kans van optreden van een ongewenste gebeurtenis wordt verkleind en/of de gevolgen worden beperkt. Zie ook de download Robuuste plannen.
 • Vroegtijdige afstemming met het bevoegd gezag om overeenstemming te krijgen over de interpretatie van en de ruimte die wet- en regelgeving biedt.
 • Rekening houden met (on-)mogelijkheden in de plannen als het gaat om de uitvoering en logistiek.
 • Robuuste en flexibele plannen maken, die ruimte geven om (binnen wet- en regelgeving) grond/bagger dat vrijkomt maximaal te hergebruiken.
 • Het betrekken van markt en realisatiepartners, zodat kennis en uitvoeringservaring van eerdere projecten ingebracht kunnen worden.

Fase 1 - Planfase