Stap 11 - Risicobeheer en BPKV

Risicobeheer en overweging selectie opdrachtnemer

In dit stadium kan worden beoordeeld in hoeverre het zinvol is om de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) in te zetten voor de selectie van de opdrachtnemer. Bij overheidsopdrachten is niet voor niets het motto: 'BPKV, tenzij…'.

Criteria

Om de BPKV zo effectief mogelijk in te kunnen zetten, dient het aantal kwaliteitscriteria beperkt te worden. Risicobeheersing van grondrisico’s als gunningscriterium is daarom uitsluitend aan te raden wanneer er sprake is van zeer relevante grondrisico’s. BPKV moet meerwaarde hebben voor opdrachtgever en de uitvraag moet project-specifieke heldere criteria hebben.  De criteria moeten goed handhaafbaar zijn en opdrachtnemer moet aantoonbaar maken en onderbouwen hoe de beloftes worden nagekomen in de uitvoering

fase2-400x275 (klein)

Fase 2 - Voorbereiding