Stap 7 - Ordenen van bodemdata

Ordenen en duiden van bodemdata voor een aanbesteding

Het interpreteren van bodemdata in de tenderfase is een tijdrovende klus. Hierdoor zien inschrijvers soms risico's over het hoofd. Wij adviseren aanbestedende organisaties om bodemdata geordend aan te leveren en een toelichting te geven over waar de geleverde informatie voor bedoeld is.

Downloads

Gereedmaken van overdracht bodemdata

Je kunt voor het aanleveren van bodemdata een digitaal 3D-terreinmodel gebruiken, waarin naast bodemlagen ook gemeten eigenschappen zijn opgenomen. Voor kleine(re) projecten is dit een (te) kostbare methode.

Bouw altijd vanaf de planfase een document op waarin duiding wordt gegeven aan de bodemdata die in de toekomst in het kader van een aanbesteding wordt overgedragen aan inschrijvers. Dit document wordt toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. Zie ook de download Duiden van bodemdata.

In dit document staat beschreven:

  • wat wel/niet bekend en beschikbaar is
  • wat daarvan de mogelijke consequenties zijn
  • hoe wordt omgegaan met te grote twijfels over de juistheid en (on-) volledigheid van bodemdata

Fase 2 - Voorbereiding