Stap 8 - Marktconsultatie

Stap 8 - Marktconsultatie

In het pre-tenderstadium worden besluiten genomen die effect hebben op de aanbesteding en uitvoering. De markt kan hierbij nuttige input geven om het verdere proces te stroomlijnen. We adviseren opdrachtgevers om vroegtijdig de markt bij projecten te betrekken. Bijvoorbeeld via een georganiseerde marktconsultatie of door mensen met ervaring in de uitvoering in het projectteam op te nemen.

Bespreek grondrisico's met uitvoerende marktpartijen

Een marktpartij kan op verschillende momenten worden betrokken: voor of tijdens de verkenningsfase, planfase (VO) of de definitieve ontwerpfase (DO). Dit dient in ieder geval voor de uitvoering te gebeuren.

In elk stadium kan een marktconsultatie worden georganiseerd. Zet daarbij de volgende onderwerpen op de agenda:

Agenda marktconsultatie

  • selectieprocedure
  • aanbestedingsvorm
  • compleetheid van het risicoregister met bandbreedte, grootte van de ingeschatte risico's en doeltreffendheid van de beheersmaatregelen.
  • compleetheid van beschikbare bodemdata, eventuele wensen voor risicogestuurd bodemonderzoek voor de start van en gedurende een tender.
  • gesprek met marktpartijen over mogelijke risico's en wie deze het beste kan dragen.
  • specifieke belangen van inschrijvers: hoe kan het project zo worden opgezet dat risicobeheersing niet tegenover het belang van een opdrachtnemer komt te staan, maar het een gezamenlijk belang wordt? Hierbij kunnen inschrijvers informatie delen over hun verdienmodel, waarbij de genoemde voorspelbaarheid de leidende factor is.
  • Beste prijs-kwaliteitverhouding-criteria.
  • gehanteerde aanbestedingstermijnen.
  • aanwezige (bodem)informatie, de betrouwbaarheid van deze informatie en welk onderzoek nodig is om een aanbieding te doen zonder ongewenste risico's.

Zie over marktconsultatie ook de volgende stap 9.

fase2-400x275 (klein)

Fase 2 - Voorbereiding