Stap 25 - Project start-up

Start van de uitvoering

Na de ondertekening van het contract start de uitvoering. Hier past zo snel mogelijk na gunning een project startup te organiseren. De startup kan worden benut om een goede verhouding te creëren tussen het team van de opdrachtnemer en het team van de opdrachtgever. Een goede 'houding en gedrag' is essentieel voor een goede samenwerking voor het beheersen van grondrisico's.

Verwijzingen

Project start-up

Aandachtspunten in een project start-up zijn:

  • gezamenlijk de projectlocatie bezoeken
  • gezamenlijk risicobeheersmaatregelen uitwerken en taken verdelen
  • samenwerkingsafspraken
  • afspraken over eventuele escalatie
  • warme overdracht van kennis uit de vorige projectfase
  • kennismaking

In veel gevallen wordt door de opdrachtgever en -nemer voor de uitvoeringsfase een nieuw team opgezet. Daarbij ontstaat het risico dat grondgerelateerde data, die niet expliciet is vastgelegd in de rapporten en het 'begeleidend document bodemdata' verloren gaat of in de uitvoeringsfase niet wordt ingezet. Een goede overdracht van bodemkennis is belangrijk, waarbij betrokkenheid op afstand/afroep van medewerkers die in de planfase actief zijn geweest wenselijk is.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase5-400x266 (klein)

Fase 5 - Uitvoering