Stap 27 - Detailleren en actualiseren van plannen

Grondstromenplan en uitvoeringsplan

Na het starten van de uitvoering worden het eerder opgestelde grondstromen- en uitvoeringsplan door de opdrachtnemer verder uitgewerkt.

Verwijzingen

Detailleren en actualiseren

Het is te adviseren om de laatste kennisleemtes voor de start van de realisatie te dichten. Bijvoorbeeld door het verkrijgen van erkende bewijsmiddelen voor de milieuhygiënische kwaliteit. Door ook de grondbalans te actualiseren, worden knelpunten duidelijk. Als dit vroegtijdig gebeurt en de kwaliteit van vrijkomende grond lijkt af te wijken, is er nog tijd om de aanpak en het ontwerp (uiteraard binnen de eisen) aan te passen als dit de toepassing van vrijkomende grond kan faciliteren.

Downloads

fase5-400x266 (klein)

Fase 5 - Uitvoering